کد : 3476

شرکت مهارت گستر ليان

شرکت مهارت گستر ليان با رويکردي مشتري مدارانه و با گستره اي از فعاليت ها در حوزه هوا فضا و از واحد هاي فناور مستقر در پارک علم و فناوري خليج فارس ( بوشهر ) مي باشد که زير نظر اتحاديه صنايع هوايي و فضايي کشور خدمات خود را در حوزه آموزش هاي آکادميک خلباني پهپاد – خدمات تصوير برداري هوايي – فروش و خدمات پس از فروش – تعميرات را به مشتريان خود ارائه ميدهد .

خط مشي شرکت همواره مبتني بر نوآوري و ارتقاي سطح کاربرد مولتي روتورها در صنعت بوده و بعنوان اولين مرکز آموزش آکادميک کشور با داشتن بيش از 8 نمايندگي در سطح کشور فعاليت دارد .

از جمله توانمندي هاي ما با استفاده از پهپادها در صنعت  مي توان به موارد زير اشاره نمود

خدمات  پروازي بازرسي فني و مهندسي در تاسيسات غير قابل دسترس :

          -   خدمات پروازي در حوزه  نظارت بر خطوط لوله انتقال ميعانات 

         - خدمات پروازي با هدف ايمني و ارزيابي اوليه مخاطرات در زمان حادثه

         - خدمات پروازي با امکانات ويژه جهت مديريت بحران در زمان حوادث

        - خدمات پروازي در حوزه هاي حراستي و امنيتي

         - خدمات نقشه برداري هوايي (فتوگرامتري) جهت انجام امور عمراني

         - خدمات پروازي جستجو و امداد و نجات