کد : 3477

ارزانترین شیوه و راه حل نقشه برداری باکیفیت و در سریعترین زمان نقشه برداری هوایی با کمک پهپادها است

همانطور که می دانید نقشه برداری با کمک هواپیما (در ایران تنها یک فروند هواپیمای دورنیر متعلق به سازمان نقشه برداری مختص این کار است) هزینه بردار و زمان بر است؛ اما در مقابل نقشه برداری به کمک پهپاد بسیار ارزان و با کیفیتی معادل و چه بسا بالاتر از روشهای سنتی (به لطف پیشرفت علم) و بسیار سریعتر است.