کد : 3477

ارزانترين شيوه و راه حل نقشه برداري باکيفيت و در سريعترين زمان نقشه برداري هوايي با کمک پهپادها است

همانطور که مي دانيد نقشه برداري با کمک هواپيما (در ايران تنها يک فروند هواپيماي دورنير متعلق به سازمان نقشه برداري مختص اين کار است) هزينه بردار و زمان بر است؛ اما در مقابل نقشه برداري به کمک پهپاد بسيار ارزان و با کيفيتي معادل و چه بسا بالاتر از روشهاي سنتي (به لطف پيشرفت علم) و بسيار سريعتر است.