کد : 3480

قابل توجه علاقمندان به يادگيري فنون هوا و فضا و والدين آينده نگر دوره آموزشي (( گلايدر پيشرفته زمان )) برگزار مي گردد.

طي اين دوره که مخاطبين آن اعم از دانش آموزان و دانشجويان مي باشند، مهارت آموزان ضمن تهيه يک فروند گلايدر دست پرتاپ با اصول اوليه پرواز آن و همچنين طراحي مفهومي و طراحي اجزاي گلايدر آشنا شده و پرواز با گلايدر خود را بصورت عملي تجربه مي کنند.

 مدت دوره : 8 روز

 ساعت دوره : 16 ساعت

 مبلغ دوره : 175.000 تومان

خريد کيت و مواد اوليه: از 300،000 تومان به بالا

 در انتهاي دوره به مهارت آموزان گواهينامه معتبر اعطا مي گردد.

 دفتر مرکزي : 33320037-077                              09170446758