کد : 3482

یادگیری نحوه ی طراحی و ساخت مولتی روتور

این دوره برای آن دسته از علاقه مندان به علم هوا فضا مناسب می باشد که به دنبال آشنایی با ساختمان مولتی روتور ها و یادگیری نحوه ی طراحی اجزا و ساخت بدنه ی آن ها و همچنین نحوه ی کارکرد هر یک از قسمت های مولتی روتور می باشند.

 ساعت دوره : 12 ساعت

 مبلغ دوره : 950.000 تومان

 مدرس دوره : مهندس محمد توپچی - مهندس امید فخری زاده

 در این دوره تهیه اجزای اصلی مولتی روتور توسط مهارت آموز الزامی می باشد.

 در انتها به کلیه مهارت آموزان گواهینامه معتبر اعطا می گردد.

 دفتر مرکزی : 33320037-077                               09170446758