کد : 3484

آشنایی با قوانین و مقررات پرواز با مولتی روتور

شرکت مهارت گستر لیان برای آن دسته از عزیزانی که پرواز با مولتی روتور را به صورت تجربی یاد گرفته اند و در این زمینه مشغول به کار هستند دوره ی مقررات پروازی هلی شات را که به منظور آشنایی با قوانین و مقررات پرواز با مولتی روتور - مناطق پرواز ممنوع - نحوه ی کارکرد دستگاه و نرم افزار می باشد برگزار می نماید.

 مدت دوره : 1 روز

 ساعت دوره : 8 ساعت

 مبلغ دوره : 150.000 تومان

 در انتهای دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می گردد.

 دفتر مرکزی : 33320037-077                                  09170446758