کد : 3488

لطفا جهت تهيه محصولات با ما تماس بگيريد: 07733320037 - 09170446758

طراحي و ساخت پرنده هاي بدون سرنشين ( هواپيما و عمود پروازها ) بر اساس نياز مشتري جهت پايش هوائي کارخانجات ، خطوط لوله ، خطوط انتقال نيرو و....با استفاده از دوربين هاي ديد در روز و ديد در شب ( طبق سفارش ) به همراه کاربردي وسايل پرنده .