کد : 3527

سرفصل هاي آموزشي دوره جامع: 

  • تاريخچه هوانوردي
  • آشنائي با آيروديناميک
  • شناخت قطعات و عملکرد
  • مرحله مونتاژ و ساخت

  

نام دوره

دوره ربات پرنده 

مدت دوره

يک ترم و 8 جلسه هر جلسه 1.5 ساعت

مبلغ دوره

 250.000 تومان

پيش نياز

ندارد

 

 الزامات دوره :

  • حداقل تشکيل کلاس 10 نفر ميباشد .
  • اين دوره براي کودکان از دوره دوم ابتدايي تا دبيرستان تدارک ديده شده است
  • اين دوره داراي مسابقات داخلي ميباشد
  • تفاوت اين دوره با دوره هاي ديگر رباتيک اين است که دانش آموزان پس از گذراندن دوره قادر به پرواز با ربات پرنده – توانايي ساخت مي باشند