کد : 3465

شرکت مهارت گستر لیان برای عزیزانی که پرواز با مولتی روتور را به صورت تجربی یاد گرفته اند دوره قوانین و مقررات پرواز با مولتی روتور – مناطق پرواز ممنوع – نحوه ی کارکرد دستگاه و نرم افزار را برگزار می نماید.

شرکت مهارت گستر لیان برای آن دسته از عزیزانی که پرواز با مولتی روتور را به صورت تجربی یاد گرفته اند و در این زمینه مشغول به کار هستند دوره ی فناوری پهپاد های غیرنظامی ، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی را که به منظور آشنایی با قوانین و مقررات پرواز با مولتی روتور – مناطق پرواز ممنوع – نحوه ی کارکرد دستگاه و نرم افزار می باشد برگزار می نماید.