کد : 3545

برگزاری اولین دوره آموزشی مبانی فتوگرامتری با پهپاد در شهرداری مرکزی بوشهر ، 6 خرداد ماه 97

 

          برگزاری اولین دوره آموزشی مبانی فتوگرامتری با پهپاد توسط شرکت مهارت گسترلیان و شرکت مهندسین مشاور پایا ترسیم در شهرداری مرکزی بوشهر،در این سمینارآموزشی که با همکاری واحد آموزشی شهرداری بوشهر برگزار گردید مسئولان فنی و مهندسی شهرداری حضور داشتند.