کد : 3551

شرکت های مهارت گستر لیان و نو آوران لیان خلیج فارس اقدام به تهیه یک مجموعه آموزشی تحت عنوان آکادمی لیان نموده اند که بر اساس نیاز های آموزشی دانش آموزان مهارت ها تدریس میشود.

شرکت های مهارت گسترلیان و نوآوران لیان خایج فارس اقدام به تهیه یک مجموعه آموزشی تحت عنوان آکادمی لیان نموده اند که براساس نیاز های آموزشی دانش آموزان مهارت ها تدریس داده میشود.

این دوره ها در 5 حوزه (مهارت فنی مهندسی ، فناوری اطلاعات ، مهارت هنری ، مهارت ارتباطی و مهارت زندگی ) می باشند که با هدف ارتقاء سطح  دانش و تعالی دانش آموزان بوده و شامل رشته های زیر می باشد.

1-هوافضا

2- نجوم

3- ربات پرنده

4- ابزار شناسی

5- الکترونیک

6- نجاری

7- مبانی کامپیوتر(1)

8- مبانی کامپیوتر(2)

9- عکاسی

10- تردستی

11- موسیقی

12-آشپزی

13- باغبانی

14- مقاله نویسی

15- انگلیسی محاوره ای

16- مهارت های ارتباطی

17- فنون بیان

18- آموزش خرید

19- مهارت نه گفتن

20- کمک های اولیه

21- ایمنی در خانه

22- مدیریت مالی

23- تور اموزشی

24- معرفی شغل ها

در پایان کلیه اموزش ها در شناسنامه مهارت آموز ثبت شده و این آموزش ها به صورت ترمی یکماه برگزار میشود.

مزایای لیان آکادمی :

1- عدم تهیه هیچگونه وسایل کمک اموزشی از طرف والدین

2-برگزاری کلاسهای آموزشی برای والدین

3- آموزش 24 مهارت بصورت واحد در یکماه با کمترین هزینه

4- شناخت استعداد و مهارت دانش اموزان

5-برگزاری تور های آموزشی