کد : 3570

ثبت نام دوره فتوگرامتری آغاز شد.

دوره فتوگرامتری (نقشه برداریی هوایی).

Ⓜ️ثبت نام دوره فتوگرامتری

ثبتنام دوره فتوگرامتری آغاز شد

محل برگزاری: بوشهر

مدت برگزاری دوره :چهار روز

هزینه دوره : 1.250.000 تومان

این دوره شامل آموزش های تئوری ، عملی وپردازش می باشد

ظرفیت این دوره محدود است

.امکان اقامت دولتی برای  شرکت کنندگان سایر استان ها محیا می باشد

تلفن تماس: 33320037-077