کد : 3606

ثبتنام آغاز شد. برگزاري دوره مقررات پروازی زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری

ثبت نام دوره مقررات پروازی زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. تاريخ برگزاری 1398/11/27 ميباشد.

ارائه مدرک معتبر سازمان هواپیمایی کشوری

علاقمندان هر چه سريعتر جهت  ثبت نام اقدام نمايند.